بایگانی برچسب برای: انجمن جراحی فتق ایران

انجمن جراحی هرنی ایران 

اولین جلسه هم اندیشی تشکیل انجمن جراحی هرنی ایران روز دوشنبه سوم بهمن ماه 1401 در دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران برگزار شد. 

 

در این جلسه راجع به چگونگی تشکیل انجمن، نحوه عضوگیری و ترجمه اساسنامه انجمن هرنی اروپا و تطابق آن با شرایط کشور و عنوان آن در جلسه بعدی صحبت شد. 

مقررشد اولین دوشنبه های هر ماه این جلسه در ساعت 8 صبح و در جامعه جراحان تشکیل شود

 

 

اخبار انجمن جراحی هرنی ایران 

انجمن جراحی هرنی ایران 

ثبت نام انجمن جراحی هرنی ایران

 

ادامه مطلب

اخبار انجمن جراحی فتق ایران