سومین نشست هم اندیشی انجمن جراحی فتق ایران برگزار شد

سومین نشست هم اندیشی انجمن جراحی فتق ایران در محل جامعه جراحان با حضور اساتید پیشکسوت این حوزه برگزار شد. این جلسات بصورت ماهانه و در اولین دوشنبه هرماه برگزار می شود.