بایگانی برچسب برای: جراح فتق هرنی

سومین نشست هم اندیشی انجمن جراحی فتق ایران در محل جامعه جراحان با حضور اساتید پیشکسوت این حوزه برگزار شد. این جلسات بصورت ماهانه و در اولین دوشنبه هرماه برگزار می شود.

مورخ 1402/02/24 اولین کنفرانس علمی انجمن جراحی فتق ایران  با عنوان هرنی های جدار شکم  با حضور اعضا و استاید پیشکسوت بصورت حضوری و آنلاین در بیمارستان جم‌ برگزار شد.