بایگانی برچسب برای: انجمن جراحان درون بین، و انجمن هرنی

 

سمینار آموزشی دو روزه جراحی لاپاراسکوپیک هرنی های شکمی به صورت live surgery در مازندران در تاریخ ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد. این دوره دو روزه، به همت انجمن علمی جراحان جنرال شاخه مازندران و با همکاری انجمن جراحان درون بین، و انجمن هرنی برگزار شد. این برنامه ۸.۲۵ امتیاز بازآموزی داشته و ۵ جراحی زنده شامل جراحی های هرنی اینگوینال، اپیگاستریک و نافی انجام شد. در پایان به شرکت کنندگان سرتیفیکت کتبی با امضای انجمن درون بین و انجمن علمی جراحان عمومی شاخه ی مازندران اهدا شد. روابط عمومی انجمن علمی جراحان عمومی شاخه مازندران