اولین کنفرانس علمی انجمن جراحی فتق ایران هرنی های جدار شکم

مورخ 1402/02/24 اولین کنفرانس علمی انجمن جراحی فتق ایران  با عنوان هرنی های جدار شکم  با حضور اعضا و استاید پیشکسوت بصورت حضوری و آنلاین در بیمارستان جم‌ برگزار شد.